Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden


Onderstaand de algemene Leveringsvoorwaarden van BOFshop / BOFNED hierna te noemen “opdrachtnemer”. Deze voorwaarden regelen de afspraken met u als klant hierna te noemen “opdrachtgever”.

 

 

 

Nederland


Documenten
Algemene Leveringsvoorwaarden particulieren & instellingen & bedrijven 2016
Bestelformulier instellingen & bedrijven 2016
Op rekening overeenkomst instellingen & bedrijven 2016

Art. 1
Prijzen op website/catalogus/jaarbestellijst zijn onder voorbehoud en exclusief vrachtkosten, inclusief BTW voor scholen, instellingen en particulieren, zijn exclusief BTW voor bedrijven.

Art. 2
Prijzen in Euro (€ - EUR) zijn geldig tot 30 november van het jaar waarin de offerte van de opdrachtnemer wordt uitgebracht onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen.

Art. 3
Totaalbedrag op offerte/opdrachtbevestiging/factuur is bij vermelding “Franco huis” inclusief vrachtkosten.

Art. 4
Per bestelling wordt bij levering op één adres afgeleverd in Nederland.

Art. 5
Een internet bestelling mits geheel betaald via Ideal of separate overboeking wordt direct in bewerking genomen. Een internet bestelling op rekening wordt in bewerking genomen indien vooraf een op-rekening-overeenkomst is ingevuld en ondertekend door de opdrachtgever en ontvangen/akkoord bevonden door de opdrachtnemer. Een bestelling op basis van een offerte wordt in bewerking genomen na ontvangst van een schriftelijke goedkeuring d.m.v. ondertekening van de offerte/bestelformulier. Deze goedkeuring dient te worden verzonden per email/fax naar het adres zoals onderaan op de offerte/bestelformulier is vermeld.

Art. 6
Na verstrekking van de opdrachtbevestiging is het niet meer mogelijk de bestelling te wijzigen of te annuleren.

Art. 7
Bestellingen kunnen worden geweigerd, uitsluitend ter beoordeling door BOFshop / BOFNED.

Art. 8
Bestelling is af te halen of te ontvangen per bode. Geen verzendkosten bij bestelling boven de  € 30,-- exclusief BTW. In de regio geen verzendkosten bij bestelling onder de € 30,-- exclusief BTW. Buiten de regio zijn de verzendkosten € 6,75 exclusief BTW bij bestelling onder de € 30,-- exclusief BTW. Bepaling regiogrens uitsluitend ter beoordeling door BOFshop / BOFNED.

Art. 9
Levertermijn voor kantoorartikelen is 24 uur bij bestelling voor 19:00 op werkdagen. Bestellingen met een orderbedrag van minder dan € 30,-- exclusief BTW kunnen worden vertraagd tot 5 werkdagen. Levertermijn voor schoolboeken en educatieve materialen is 1- 2 weken. Levertermijn voor meubilair is 4 -6 weken. De aangegeven levertermijn betreft een algemene tijdsindicatie zonder rekening te houden met beschikbare voorraad, vakantieperiodes, seizoensdrukte, productiecapaciteit en vervoerscapaciteit bij opdrachtnemer/leverancier/uitgever. Voor o.a. meubilair, sport-, kleuter-, natuur/scheikunde-materialen kunnen de levertijden langer zijn.

Art. 10
Betaaltermijn 14 dagen na factuurdatum.

Art. 11
Na 14 dagen na factuurdatum wordt kredietrente in rekening gebracht van 1,5% per maand over het dan openstaande bedrag en de rekening in opdracht van de opdrachtnemer overgedragen aan  een incassobureau of advocatenkantoor ter invordering. Alle hieruit voortvloeiende kosten – buitengerechtelijke kosten ad 15%, advocaatkosten en gerechtelijke kosten inbegrepen – zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Art. 12
Betalingen door de opdrachtgever kunnen niet worden geblokkeerd indien de afnemer/ontvanger verzuimd een specifieke getekende ontvangstbewijs aan de opdrachtgever te overhandigen. Een getekende ontvangstbewijs voor het aantal collie is voldoende voor betaling.

Art. 13
Een abonnement wordt altijd voor een aaneengesloten doorlopende periode overeengekomen. De portokosten worden altijd achteraf volgens PostNL- posttarieven doorberekend.

Art. 14
Een abonnement kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn.

Art. 15
Bestellingen met eventuele vertragingen in aflevering of naleveringen door overmacht (o.a. niet-voorradig/herdrukken, vervoersvertraging, seizoensdrukte etc.) kunnen niet worden geannuleerd of in de vorm van kosten en/of claims in rekening worden gebracht.

Art. 16
Manco’s, beschadigingen of verkeerde artikelen dient u binnen 5 dagen na aflevering rechtstreeks aan de opdrachtnemer per email/schriftelijk te melden. Na 5 dagen worden klachten niet meer in behandeling genomen.

Art. 17
De gehele bestelling blijft eigendom van de opdrachtnemer totdat de betaling geheel is voldaan.

Art. 18
Indien een bepaling m.b.t. de leveringsvoorwaarden van de opdrachtnemer/leverancier strijdig is met een of meer bepalingen van de opdrachtgever/afnemer dan zijn de bepalingen van de opdrachtnemer/leverancier bindend.

 

 

 

 

 

 

Buitenland


Documenten
Algemene Leveringsvoorwaarden instellingen & bedrijven buiten Nederland 2015
Bestelformulier instellingen & bedrijven buiten Nederland 2015

 

 

 

 

 

 

Industrieterrein Sluisweg Malden | Meerpaal 3, 6582 BX Heumen Nederland
T +31 (0)24 - 357 2929 | F +31 (0) - 357 2930 | E info@bofshop.nl | W www.bofshop.nl
Kvk# 588337822 | VAT# NL8529.93.201.B01 | Bank IBAN# NL80 INGB 0008 5308 94 tnv BOFNED