Privacy Policy

 

 

Privacyverklaring

1. Algemene informatie

Door deze website van BOFNED, te bezoeken gaat u akkoord met de algmene voorwaarden van deze Privacyverklaring. Gaat u niet akkoord, maak dan geen gebruik van deze website. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op externe websites die naar deze website verwijzen of waarheen vanaf deze website wordt verwezen.
BOFNED behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze Privacyverklaring aan te brengen. Bezoek deze webpagina voor de laatste versie van de verklaring. Deze Privacyverklaring is voor nieuwe gebruikers van kracht zodra de registratie is geaccepteerd, en gaat voor bestaande gebruikers in op 1 juli 2012.
De manier waarop BOFNED omgaat met persoonsgegevens die op of via deze website worden verwerkt is in overeenstemming met de landelijke privacywetgeving.

2. Doel van het verwerken van persoonsgegevens zijn:

a) ) ten behoeve van het beheer van de contractuele relatie (zoals contactinformatie);
b) voor het uitvoeren van bestellingen (bijv. voor het leveren van door u bestelde producten);
c) ten behoeve van interne analyses van demografische gegevens en interesses van onze gebruikers, voor de analyse van het gebruik van de website, en om de inhoud, lay-out en services van de website te verbeteren;
d) voor direct marketing (bijv. mailings aan u over productaanbiedingen, nieuwe producten en/of services, berichten in aansluiting op uw gebruik van deze website);
e) om te voldoen aan verplichtingen die door wet- en regelgeving en door bevoegde autoriteiten en toezichthoudende instanties worden opgelegd (bijv. boekhoudkundige verplichtingen).

3. Procedures voor de verwerking van persoonsgegevens en beveiligingsmaatregelen

De verwerking van persoonsgegeven wordt in samenhang met de bovengenoemde oogmerken handmatig of met behulp van computersystemen uitgevoerd, op een wijze die in direct verband staat met de oogmerken zelf, en om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen.
BOFNED gebruikt voor het plaatsen van bestellingen en het openen van uw accountinformatie een beveiligde server. De software versleutelt alle informatie die u invoert voordat deze naar BOFNED wordt verzonden. Het vergaren van gegevens door BOFNED wordt eveneens beschermd tegen onbevoegd gebruik. BOFNED maakt gebruik van up-to-date Internetbeveiligingsmethoden en -technieken om gegevens tegen onbevoegd gebruik te beveiligen en een juist gebruik van gegevens te waarborgen.

Op een aantal pagina’s van deze website maakt BOFNED gebruik van middelen ter verkrijging van gegevens, zogenaamde “cookies”. “Cookies” zijn kleine bestanden die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Met behulp van cookies kunnen we onze diensten aanbieden; bepaalde elementen van deze website zijn alleen beschikbaar door gebruik van een “cookie”. De meeste cookies zijn zogenaamde “sessiecookies”, die na een sessie automatisch van de harde schijf van uw computer worden verwijderd. Als uw browser de mogelijkheid biedt kunt u onze “cookies” altijd weigeren. In dat geval kunt u mogelijk niet van alle functies van deze website gebruik maken en dient u eventueel uw wachtwoord vaker in te voeren gedurende uw bezoek aan de website.

4. Categorieën van personen aan wie de gegevens kunnen worden doorgegeven

BOFNED kan een of meer onderdelen van uw bestelling uitbesteden aan derden ; om die reden kan BOFNED sommige van uw persoonsgegevens rechtstreeks aan die derde partijen doorgeven. In die gevallen zijn die derde partijen niet gerechtigd om die gegevens voor andere doeleinden te gebruiken dan om de bestelde producten of diensten aan u te leveren.
Zonder uw uitdrukkelijke toestemming verkoopt of verhuurt BOFNED uw persoonsgegevens niet aan derde partijen voor hun marketingdoeleinden.
BOFNED deelt informatie, waaronder persoonsgegevens die op of via deze website zijn verkregen, met haar aangesloten ondernemingen en joint ventures, die een niet minder stringent privacybeleid voeren dan in deze Privacyverklaring uiteen wordt gezet, en voor zover toepasselijke wetten dit toestaan.
BOFNED kan van tijd tot tijd algemene statistische informatie over deze website en zijn bezoekers bekendmaken, zoals bezoekersaantallen, aantallen en soorten aangekochte producten en/of diensten, etc.

5. Bijzondere rechten

Als uw persoonsgegevens op of via deze website worden verwerkt, dan hebt u recht op bevestiging van het voorkomen van uw persoonsgegevens bij BOFNED en om die gegevens in een begrijpelijke vorm te ontvangen. Ook hebt u recht op een verklaring ten aanzien van de oorsprong van de gegevens en van de reden van de gegevensverwerking; u kunt verzoeken om gegevens die onvolledig of onnauwkeurig zijn bij te werken of te corrigeren; u kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing of verkoopdoeleinden; u hebt het recht om gegevens die door schending van privacywetgeving zijn verkregen te laten verwijderen, blokkeren of anonimiseren; en u kunt om legitieme redenen bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

6. Als verleend beschouwde toestemming

Door gebruik te maken van deze website, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruik van de gegevens die u op of via deze website bekend maakt. U gaat er ook mee akkoord dat BOFNED uw persoonsgegevens kan gebruiken om contact met u op te nemen en om u informatie te sturen. Door deze Privacyverklaring te accepteren gaat u uitdrukkelijk akkoord om deze informatie te ontvangen. Als u onze berichten niet wenst te ontvangen, geef dan in uw gebruikersprofiel aan dat u bepaalde berichten van BOFNED niet wenst te ontvangen.